rucsenfifrdeitro

 +7 (921) 998-33-20 | ПН-ВС | С 1000-2200 | ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК

Новости Породного Клуба.

Больше
1 год 4 мес. назад #339 от chezaria
návrh - bonitační řád bod 29 b

b) Výška
- s ohledem na stále probíhající regeneraci plemene a prostor potřebný pro práci s nově přilitou krví pomocných registrů je pro bonitaci definitivní výšková hranice pro pražského krysaříka 26,00 cm maximálně.
Jedinci s naměřenou kohoutkovou výškou nad 24,00 cm, ale do 26,00 cm včetně, tedy mimo standard plemene, budou na výstavách pořádaných KPPPK hodnoceni maximálně známkou „velmi dobrý“.
Jedinci s výškou převyšující 26,00 cm budou vždy u bonitace hodnoceni jako “nechovný“.
Použití v chovu u jedinců s výškou v rozmezí 24,00-26,00cm ošetřuje Zápisní řád KPPPK čl. V.


Предложение - бонитировки пункт 29 B

B) высота
- в связи с тем, что все еще продолжается регенерация породы и пространство, необходимое для работы с вновь регенерации кровью вспомогательных регистров, окончательный предел высоты для Пражского krysaříka составляет 26,00 см максимум.
Собаки с в высотой выше 24,00 см, но до 26,00 см, включая, вне стандарта породы, будут получать максимум "очень хорошо" на выставках, организованных Чешским клубом Пражских Крысариков.
Собаки, имеющие высоту более 26,00 см, всегда будут оцениваться как "nechovný" ( выведенные) из разведения.
Использование в разведение предметов с высотой 24,00-26,00 см возможно только при условии одобрения комиссии Чешского Породного Клуба Пражских Крысариков.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
8 мес. 3 дн. назад #459 от chezaria
Zápis č. 34
ze zasedání předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU)
dne 5.10.2018 v Hluboké nad Vltavou

Vědecká komise, plemena žádající o uznání – 18.9.2018 proběhla schůzka se zástupci KPPPK, na které byla
shrnuta stávající situace. KPPPK se zavázal nejpozději do 18.3.2019 předat nové linie/rodiny, aby mohly být
v řádném termínu předloženy k jednání vědecké komisi FCI.
• Postupy při registraci změn stávajících plemenných standardů českých neuznaných plemen – pražský
krysařík – český a anglický standard dodaný 4.10.2018 je nutné zkontrolovat v závislosti na materiálech
dodaných FCI a zveřejněných na webu ČMKU. Projednání se odkládá na příští zasedání.

1/8/18 Stížnost xxxxx na porušování řádů KPPPK – klub zaslal rozhodnutí členské schůze v této věci, na výsledku
hlasování trvá i nadále. P ČMKU doporučuje stěžovateli řešit případ soudně.Регистрация № 34
Заседания бюро Европейского Союза Европейского Союза
На 5.10.2018 в глубине выше влтавоу

Научная комиссия, в с просьбой о признании-18.9.2018, провела встречу с представителями в,
В нем кратко излагается нынешняя ситуация. Kpk совершил не позднее 18.3.2019 года, чтобы передать новые линии / семьи, чтобы быть в состоянии быть в состоянии быть
Научная комиссия FCI была представлена научной комиссии на момент, когда она была представлена на рассмотрение научной комиссии.
• процедуры регистрации изменений в существующих стандартах размножения чешских непризнанных пород - Прага
Крысарик - чешский и английский стандарт сдан 4.10.2018 нужно проверить в зависимости от материалов
Доставила FCI и опубликовано на сайте веб-сайта. Обсуждение откладывается на следующем совещании.

1/8/18 жалоба ххххх по поводу нарушения приказов kpk - клуб отправил решения участников совещания по этому вопросу, по результатам
Голосование продолжается. Г-н cmku рекомендует, чтобы заявитель был рассмотрен судом.

www.cmku.cz/data/dokumenty/1704-zapis-p-...ze-dne-5.10.2018.pdf

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Время создания страницы: 0.068 секунд

Отзывы о нас

Chezaria

Chezaria

18. апреля, 2019 |

Анна, спасибо за отзыв. Крысарики удивительные создания. Умные и очень...

Анна

Анна

18. апреля, 2019 |

Добрый день! Вот уже почти полгода у нас в квартире живет наш крошечный...

Chezaria

Chezaria

30. ноября, 2018 |

Спасибо на добром слове. Любите своё сокровище, крысарики очень благодарные собаки.

Последнее в форуме