rucsenfifrdeitro

 +7 (921) 998-33-20 | ПН-ВС | С 1000-2200 | ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК

Документы из Чехии.

Больше
1 год 9 мес. назад #22 от chezaria
chezaria ответил в теме Документы из Чехии.
Добавлено (24.02.2016, 17:26)
Клара Grunerova
24 февраля в 15:30

Чешские национальные породы являются частью нашей культуры

Есть две группы пород собак, которые известны как «национальный». Первой регистрируется в Международном собачьих Федерации (FCI) и владельцев этих собак с ними может победить признание на международных выставках и конкурсах, другие для их признания от FCI по-прежнему ждут.

Прага крысолов

Ratter является одним из наших старейших пород. В конце концов, именно они на протяжении веков лелеял зернохранилища от набегов голодных крыс. Он был разводят как в деревенском коттеджей и замках. Первое письменное упоминание о нем в дату Bohemia обратно в 1 веке нашей эры. Л.

Но, как изменившимся условиям и технических ресурсов, Ratter с его первоначальной идентифицирующий потерял работу и почти исчез. Попытки восстановить породу проводились в основном в первой половине 20-го века, но только в восьмидесятых годах удалось развести полностью восстановить и развивать свою программу разведения.

Гладкая Прага Ratter в типичном черный с коричневым и загар имеет максимальную высоту плеча 23 см. В настоящее время они среди простых пород. Это живая собака оповещения, подозрительных незнакомых, но лояльны к своему хозяину и его семье. Прага Ratter не международное признание.

источник Novinky.cz

www.novinky.cz/bydleni....rce=FBS
Чешские национальные породы являются частью нашей культуры
www.novinky.cz
Есть две группы пород собак, которые известны как «национальный». Первой регистрации в Limit ...
Переводчик Google для бизнеса

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
1 год 9 мес. назад #42 от chezaria
chezaria ответил в теме Документы из Чехии.
Читать всем владельцам.

www.prazsky-krysarik.cz/index.php?id=164
Добавлено (19.09.2012, 19:53)
Груминг шерсти. Опубликован в журнале Клубовы Ради.

ÚPRAVA SRSTI U DLOUHOSRSTÉ
VARIETY PK
doporučení majitelům a vystavovatelům
Dlouhosrstá varieta PK s sebou nese v chovu krysaříka dosud takřka neznámou úpravu srsti.
Zatímco krátká srst se spokojí s pravidelným kartáčováním, příležitostným vykoupáním a
občasným použitím některých finish show přípravků na lesk srsti, u dlouhosrstých jedinců je nutno
péči zvýšit. Neudržovaný krysařík se pro naše plemeno velmi nevhodně přibližuje zjevem
dlouhosrsté čivavě, či ruskému toyovi a budí rozporuplné i nevraživé poznámky rozhodčích i
chovatelů těchto jmenovaných plemen i když je pražský krysařík starší (doložitelně historicky), než
obě jmenovaná plemena.
Vlastní úprava vychází striktně ze standardu PK a zjevu dlouhosrstých PK, kteří se pravidelně v
chovu vyskytovali ještě před začleněním této variety do standardu.
Srst krysaříka dlouhosrsté variety: Po celém těle je srst krátká, přilehlá, nezvlněná. Pouze na spodní
straně břicha, uších, ocase a zadní straně končetin se srst vyskytuje v delší formě - praporcích.
Pro zachování kvadratického rámce je nutno zakracovat případné osrstění okolo ocasu, řiti, horní
pasáži zadních nohou a rovněž na hrudi. Snad nejvíce je nutné upravovat lícní část hlavy - boční
partie nesmí v žádném případě vytvářet kulatou „rozčepýřenou“ hlavu, tolik podobnou neupravené
čivavě.
Srst na hřbetě je také nutno u některých jedinců upravit.
Nejvhodnější metodou se zdá být trimování, popřípadě efilace (prostříhávání speciálním typem
nůžek) těchto partií.
Pro porovnání je na prvním fotu neupravený PK - naprosto nevhodně prezentovaný dlouhosrstý
jedinec, na dalším lze vytknout neupravenou zadní partii (pánevní končetiny by měly být upraveny
efilací v horní partii, aby zbytečně dlouhá srst neprodlužovala rámec psa) na posledním snímku je
jedinec s kupírovaným ocasem, ale ve správné úpravě a v žádoucím typu osrstění.

Text Ing. Zuzana Horáková
Foto Ing. Miluše Bőhmová

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
1 год 9 мес. назад #43 от chezaria
chezaria ответил в теме Документы из Чехии.
Статьи по окрасам на страницах официального сайта Породного Клуба: www.prazsky-krysarik.cz/index.php?id=34

Добавлено (08.10.2013, 14:22)
Мерль окрас.

Zbarvení MERLE
1. Zbarvení merle a genetika
Na úplný úvod uvedu základní a velmi zjednodušené informace o genetických pojmech. Genetická informace, tedy vlastně jakýsi podrobný návod na postavení konkrétního organismu, je celá uložena v každé tělní buňce. Základní jednotkou je gen (což je v podstatě určitý úsek v molekule DNA, kódující určitý znak či vlastnost jedince). Konkrétní gen se může vyskytovat v několika variantách, které nazýváme „alely“ konkrétního genu (bývají dvě a více). Pro náš případ postačí informace, že barvy u psů ovlivňuje asi deset genů (které označujeme písmeny abecedy, tj. A, B, C, D, E, G, M, P, S, T). Pro nejjednodušší případ uvedu gen „B“ (gen zesvětlení), ten má opravdu jen dvě alely (varianty) „B“ a „b“. Velké písmeno značí, že tato alela je dominantní, neboli překryje svým účinkem alelu recesivní (malé písmeno). Vzhledem k tomu, že polovinu genetické informace dostaneme od otce a druhou polovinu od matky, může nastat několik variant kombinací závislých na genetickém založení každého z rodičů, v našem případě „BB“, „Bb“, „bB“, „bb“. Pouze poslední kombinace dovolí projevení se recesivní alele („bb“), v našem případě hnědému zbarvení. V ostatních případech se prosadí dominantní alela „B“ a překryje účinkem recesivní alelu „b“, v našem případě budou všichni ostatní černí. Důležité je se zmínit o tom, že pokud jsou v konkrétním páru dvě stejné alely („bb“, „BB“) mluvíme o homozygotním založení znaku. V případě kombinace alel dominantní s recesivní („Bb“, „bB“), hovoříme o heterozygotním založení, což znamená, že jedinec může předat svému potomkovi jednu nebo duhou (rozdílnou) alelu. Běžně označujeme tyto heterozygotní jedince jako „štěpiče“ pro daný znak.
Nyní k výše avizované barvě merle. Tuto barvu ovládá dominantní gen „M“ (merle). Gen „M“ se vyskytuje v několika alelách (variantách), a to „M“, „m“, „Mh “, „MT“. Pro plemeno Pražský krysařík jsou důležité alely „M“ a „m“. Zvláštností tohoto genu je, že u všech ostatních (non-merle) barev je v homozygotně recesivním stavu, tj. „mm“. Pokud se v dvojici alel objeví dominantní alela „M“, má tento jedinec zbarvení merle. Gen „M“ vlastně způsobuje ložiskové zředění základní barvy, a tím i vznik typického grošování, projevujícího se nepravidelným, ostrůvkovitým ponecháním původní základní barvy na zesvětleném podkladu. U černých jedinců jsou to černé skvrny na šedavém podkladu a u hnědých jedinců hnědé skvrny na krémovém podkladu. Alela „M“ je tedy dominantní, a pokud ji má jedinec ve své genetické výbavě je merle i zbarven. Z chovatelského hlediska musí být vždy jeden z rodičů zbarven merle! Teoreticky může být merle zbarvení u jakékoliv barvy. U Pražského krysaříka ale velmi doporučuji toto zbarvení ponechat pouze na černé nebo hnědé s pálením.
Na závěr uvádím výčet FCI uznaných plemen (v závorce země původu) s možným merle zbarvením uvedeným ve standardu:
Jezevčík (DE), Beauceron (F), Šeltie (GB), Kolie (GB), Border kolie (GB), Australský ovčák (USA), Pyrinejský ovčák (F), Norský honič (NOR), Welsh corgi cardigan (GB), Neměcká doga (DE).
2. Zdravotní problémy spojované se zbarvením merle
Jak jsem již popsal genetické založení merle barvy, jsou možné následující kombinace:
„mm“
- homozygotně recesivní stav (non-merle)
- normální stav u všech ne merle zbarvení
„Mm“, „mM“
- heterozygotní stav (single-merle)
- nejčastější stav u zdravých, merle zbarvených jedinců
„MM“
- homozygotně dominantní stav (double-merle)
- Tito jedinci mají výrazný výskyt bílé barvy ve svém zbarvení a často modré oko.
- U této alelické kombinace se uvádí možný častý výskyt (nemusí být ve všech případech) vrozených anomálií a defektů.
Literatura nejčastěji uvádí výskyt těchto geneticky vrozených vad:
Anomálie sluchu
- Částečná až úplná hluchota.
- Zde jsem přesvědčen o tom, že toto je podmíněno přítomností velkého procenta bílé barvy. Vzhledem k tomu, že bílý znak větší než 2cm2 je u Pražských krysaříků vyřazující vadou, nemám v tomto směru obavy.
Anomálie zraku
- Mikrophtalmus
o Oční koule je zmenšená, schopnost vidění omezená, či dochází až ke slepotě.
o S tímto jsem se zatím ve svém chovu nesetkal a předpokládám výskyt hlavně u plemen Kolie a Šeltie, kde je oko zmenšeno již plemenným standardem.
- Kolobom
o Chybějící část duhovky až sítnice.
o Postižení duhovky bývá bez příznaků, změny na sítnici způsobují lokální výpadek zorného pole.
- Heterochromia iris
o Různobarevná duhovka, tzv. modré oko, je možný i částečný výskyt modré barvy v duhovce.
o Tento stav dle specialistů nemá vliv na kvalitu vidění.
Oslovení čeští veterinární specialisté na dědičné oční choroby nepozorovali prokazatelně zvýšený výskyt očních chorob ve vztahu k merle zbarvení. Výskyt chorobných stavů se vázal spíše ke konkrétním plemenům bez rozdílu barev.

Добавлено (08.10.2013, 14:22)
Poruchy reprodukce
- Snížená plodnost až sterilita.
- Opět předpokládám pouze u kombinace „MM“ a bíle barvy.

3. Merle zbarvení a Pražský krysařík
3.1. Historie
Jedna z prvních knih zabývajících se plemeny psů na našem území, je kniha „Všecky druhy psů slovem i obrazem“ z roku 1903 od Václava Fuchse. Zde se v kapitole „Trpasličí ratlíčkové“ píše: „…Za nejlepší zvířata platí černá jichž žluté odznaky jsou barvy živější, červenohnědé až mahagonové. Méně oblíbenými jsou ratlíci tmavohnědí s odznaky žlutými, nebo jednobarevní žlutí či žlutočervení. Bílé odznaky jsou chybou, čím větší, tím značnější je to vadou. Nejmodernější odrůdou ratlíčků jsou psíci barvy šedé jako myš beze všech odznaků a pak ratlíčkové strakatí, mající na stříbrošedé základní barvě tmavohnědé až černé skvrny, mimo to pak černohnědé „pálení“ jako ratlíci black and tan.“ Popsány jsou zde vlastně tyto barvy: černá s pálením, hnědá s pálením, žlutá, modrá či lila, hnědý merle s pálením a černý merle s pálením. Což je celkem podrobný výčet barevných rázů prapředků Pražského krysaříka. Tedy je zřejmé, že psíci v barvě merle se zde na přelomu 19. a 20. století vyskytovaly.
Další zmínku o merle barvě najdeme v kynologickém věstníku Spolku pěstitelů psů trpasličích plemen se sídlem v Praze, z roku 1934, ve článku Krysařík skvrnitý, také Harlekýn karlovarský (doprovázeném fotografií) se píše: „...Karlovarský krysařík jest velmi živé, temperamentní zvířátko a jest poněkud větší než náš krysařík pražský. Stříbrošedý četnými černými skvrnami posetý kabátek a červenohnědé odznaky na pěkně modelované hlavičce a na svalnatých lýtkách mu velice sluší…“ ¨
Historie krysaříka úzce souvisí a stojí za vznikem „Harlekýnského pinče“. V roce 1929 se pokusil K. Lössl a Else Bertling z Hannoveru posbírat typické psy pinčovitého typu v barvě merle z okolí Karlových Varů. Nejprve se snažili přiřadit je k pinčům, ale po odmítnutí zastřešovat tuto barvu „Pinscher-Schnauzer“ klubem registrovali u FCI v roce 1958 pod číslem 210 standard plemene „Harlekýnský pinč“. Plemeno však bylo postaveno na nevhodném genetickém základě, tedy pouze na merle zbarvení. Páření merle x merle přináší statisticky 25% „double-merle“ („MM“ jedinců). S nárůstem plochy bílé barvy a jen pozůstatky černých skvrn základního zbarvení jsou tito jedinci i více ohroženi výskytem vrozených defektů a sterility. Souhrn těchto faktorů spolu s úzkou příbuzenskou plemenitbou praktikovanou na početně malé populaci, pak vedl k postupnému úpadku a zániku plemene.
3.2. Regenerace barvy
Okolo roku 1999 jsem narazil ve výše zmíněném kynologickém věstníku Spolku pěstitelů psů trpasličích plemen se sídlem v Praze, z roku 1934, na barevný ráz krysařík skvrnitý. Barva mne zaujala a mluvil jsem o ní i s člověkem více než povolaným, genetikem a regenerátorem plemene Pražský krysařík panem Ing. Findejsem. Sám mi řekl, že si z mládí pamatuje psa v této barvě. Když jsem asi v roce 2000 náhodně objevil fenu, u které se dal rozpoznat merle faktor, rozhodl jsem se tuto barvu regenerovat. Fena měla do standardu PK hodně daleko a kohoutková výška byla okolo 40cm. V páté generaci převodného křížení se v roce 2006 narodily dvě feny v požadované barvě a již plně splňující standard PK. Po splnění podmínek pro přijetí do registru PK, byly obě 18. 3. 2007 zbonitovány a zařazeny do chovu s PP jako „novicky“. Feny „Šiva“ a „Šanty“ se staly zakladatelkami této barvy v mé chovatelské stanici. V krátké době se fena Šanty stala českou šampionkou. Potomci obou fen v barvách černá s pálením, hnědá s pálením a jejich merle variantách pokračují v plemenitbě dosud.
3.3. Současnost
V současné době je zapsáno v plemenné knize okolo dvaceti jedinců v barvě merle, většina v barvě černá s pálením merle, výjimkou je fena narozená v září 2012 v barvě hnědá s pálením merle. Potvrzuje se i III. Mendelův zákon „o čistotě vloh a jejich vyštěpování“, neboť potomci fen Šiva i Šanty jsou v barvách černá s pálením, hnědá s pálením i jejich merle variantách, tedy hnědý a černý merle s pálením, v takové kvalitě, že mnoho z nich se stalo šampiony mladých a i českými šampiony.
4. Závěr
1) Merle barva byla prokazatelně historicky (minimálně od roku 1900) v plemeni krysařík a jeho předcích přítomna.
2) Merle zbarvení je součástí standardu mnoha dalších FCI uznaných plemen.
3) Plemeno Pražský krysařík není geneticky postaveno pouze na merle genu a není problémem dodržet směrnici FCI číslo 3 z cirkuláře FCI číslo 4/2012 o „křížení plemen a barevných variet“, tj. nekřížit merle x merle.
4) Velkou výhodou je i to, že v plemeni Pražský krysařík je výskyt bílé barvy nežádoucí a plocha 2cm2 a více je vylučující vadou z chovu.
5) Mým doporučením (zatím nezakotveným ve směrnici klubu) je:
a. Používat merle zbarvení pouze na barvě hnědá a černá s pálením, kde je skvrnitost zřejmě nejatraktivnější, ale hlavně je šance vyhnout se tzv. „hidden merle“. Toto jsou jedinci, na kterých není na první pohled zřejmé, že se jedná o merle zbarveného jedince. Toto je způsobeno buď tím, že plocha zesvětlení je tak malá a třeba jen jedna, že se snadno přehlédne. Nebo u některých barev je skvrnitost znatelná pouze u štěněte a v dospělosti splývá. Barvy tímto ohrožené jsou zvláště žlutá, červená, modrá a lila.
b. Pro merle zbarvené jedince povolit výjimku ve standardu pro barvu oka. Výskyt modré barvy v duhovce oka je pouze nedostatkem (dle ophtalmologických specialistů nemá vliv na funkčnost oka), tím vážnějším, čím je plocha modré větší. Celomodré oko by však mělo zůstat vylučující vadou.

P. Macků /chs. „z Etaru“/

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
1 год 9 мес. назад #44 от chezaria
chezaria ответил в теме Документы из Чехии.
pk-online.wbs.cz/ Сайт Люителей Пражских Крысариков.

pk-online.wbs.cz/CLANKY.html
Добавлено (09.05.2014, 13:18)


Nic opravdu nic mi nemůže zkazit obrovskou radost, že mohu všem sdělit následující zprávu....
Krysařík udělal další velký krok v cestě za uznáním. Po komisi standartní nyní i vědecká komise FCI postoupila standard Pražského krysaříka k finálnímu projednání na zasedání FCI.
Děkuji všem, kteří se podíleli na tomto historicky velikém úspěchu, je to po 50ti letech veliká šance mít uznané další české plemeno.

Добавлено (09.05.2014, 13:22)
www.facebook.com/cattery.tricyrtis/posts/10152027942861300#!/

Nic opravdu nic mi nemůže zkazit obrovskou radost, že mohu všem sdělit následující zprávu....
Krysařík udělal další velký krok v cestě za uznáním. Po komisi standartní nyní i vědecká komise FCI postoupila standard Pražského krysaříka k finálnímu projednání na zasedání FCI.
Děkuji všem, kteří se podíleli na tomto historicky velikém úspěchu, je to po 50ti letech veliká šance mít uznané další české plemeno.

I am so happy that I have a hot news ...
Prager Rattler made another great step to acknowledgement!
Standard and Scientific Commission preferred the standard of Prager Rattler for final discussion at the meeting of the FCI.
Thanks to everyone who participated in this historically great success. After 50 years it is such as big chance to have recognized another Czech breed

Добавлено (09.05.2014, 19:29)
www.prazsky-krysarik.cz/index.php?id=1

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
1 год 2 мес. назад #320 от chezaria
chezaria ответил в теме Документы из Чехии.
Новые циркуляры из Чешского породного Клуба. 25.01.2018

Наконец-то документально подтвердили абсолютную выбраковку крысариков рост , которых превышает 26см. При росте 24-26, считаются условно годными к разведению, но только после прохождения комиссии.návrh - bonitační řád bod 29 b

b) Výška
- s ohledem na stále probíhající regeneraci plemene a prostor potřebný pro práci s nově přilitou krví pomocných registrů je pro bonitaci definitivní výšková hranice pro pražského krysaříka 26,00 cm maximálně.
Jedinci s naměřenou kohoutkovou výškou nad 24,00 cm, ale do 26,00 cm včetně, tedy mimo standard plemene, budou na výstavách pořádaných KPPPK hodnoceni maximálně známkou „velmi dobrý“.
Jedinci s výškou převyšující 26,00 cm budou vždy u bonitace hodnoceni jako “nechovný“.
Použití v chovu u jedinců s výškou v rozmezí 24,00-26,00cm ošetřuje Zápisní řád KPPPK čl. V.
Предложение - бонитировки пункт 29 B

B) высота
- в связи с тем, что все еще продолжается регенерация породы и пространство, необходимое для работы с вновь регенерации кровью вспомогательных регистров, окончательный предел высоты для Пражского krysaříka составляет 26,00 см максимум.
Собаки с в высотой выше 24,00 см, но до 26,00 см, включая, вне стандарта породы, будут получать максимум "очень хорошо" на выставках, организованных Чешским клубом Пражских Крысариков.
Собаки, имеющие высоту более 26,00 см, всегда будут оцениваться как "nechovný" ( выведенные) из разведения.
Использование в разведение предметов с высотой 24,00-26,00 см возможно только при условии одобрения комиссии Чешского Породного Клуба Пражских Крысариков.

Для меня

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
1 год 2 мес. назад #321 от chezaria
chezaria ответил в теме Документы из Чехии.
Bonitační řád Klubu přátel psů pražských krysaříků, z.s.
(dále jen KPPPK nebo klub)

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1. Účelem bonitačního řádu je stanovení jednotných podmínek pro pořádání a organizaci bonitací a pro činnost bonitační komise.
2. Bonitace je odbornou chovatelskou činností, která na základě poznatků o exteriérových a povahových vlastnostech jedince, ale i jeho nedostatcích a vadách v porovnání s platným standardem a je vodítkem pro výběr chovných párů.
3. Úplné absolvování bonitace je základní podmínkou pro zařazení bonitovaného jedince do chovu.

POŘÁDÁNÍ BONITACÍ
4. Bonitace pořádá výhradně klub a to buď samostatně nebo při příležitosti některé z výstav. Pořádáním je možné pověřit člena klubu.
5. Klub je povinen včas informovat své členy o místu a datu konání bonitace a umožnit tak účast na bonitacích majitelům a chovatelům bonitovaných jedinců.
6. Klub je povinen plánovat a uskutečnit dostatečný počet bonitací na běžný kalendářní rok. Klub je oprávněn vyhlásit i mimořádnou bonitaci, je-li to v zájmu chovu. I tato mimořádná bonitace však musí být alespoň 30 dní předem oznámena na internetových stránkách klubu.
7. Pořadatel zajistí na bonitaci veterinární službu.

PODMÍNKY PRO PŘIPUŠTĚNÍ NA BONITACI
8. Bonitace se mohou zúčastnit jedinci s platným průkazem původu, případně zájemci o zařazení do pomocného registru.
9. Bonitace se mohou zúčastnit pouze zdravá zvířata.
10. Bonitace se provádí od stáří 12-ti měsíců psa i feny. Výjimky povoluje výbor klubu prostřednictvím HPCH.
11. Jedinec musí absolvovat alespoň jednu výstavu pořádanou klubem od 9. měsíců věku a získat výstavní ohodnocení: pes i fena známka alespoň „dobrá“. Výsledku je nutno dosáhnout na výstavě pořádané KPPPK (klubová či speciální výstava), minimálně ve třídě mladých. Nejlepší hodnocení z těchto výstav bude uváděno v bonitační kartě jedince, jakož i v rodokmenech jeho potomků.
(viz. Zápisní řád KPPPK).
12. Majitel psa před bonitací doloží vyšetření patel, vyhotovení DNA profilu jedince; případně další aktuálně požadovaná vyšetření (ověření parentity atd).
Bonitační komise si může vyžádat v odůvodněných případech další zdravotní vyšetření nebo posudky (stomatolog, dermatolog apod.).
V případě, že majitel doloží zprávu veterinárního stomatologa o stavu chrupu, bonitační komise již chrup nekontroluje.
Test na vyloučení „hidden merle“ bude u bonitace požadován u jedinců, kteří pocházejí z merle zbarveného rodiče, ale sami nejsou jako merle v PP označeni (na jejich srsti není možné rozeznat mramorování).
13. Bonitační komise je oprávněna vyloučit z bonitace špinavého, zanedbaného nebo zahmyzeného jedince.

PŘIHLÁŠKA NA BONITACI
14. Přihláška na bonitaci je písemná a obsahuje plné znění adresy majitele, kontakty a oboustrannou kopii PP jedince. Součástí přihlášky je i kopie dokladu o zaplacení bonitačního poplatku, případně doklad o absolvování potřebné výstavy.
15. Součástí bonitace je i dokumentace daného jedince prostřednictvím fotografie ve výstavním postoji.
16. Přihlášku musí majitel psa podat v termínu určeném pořadatelem.
17. Pověřená osoba je oprávněna odmítnout přihlášky dodané opožděně, neúplně vyplněné nebo v případě, že zjistí, že údaje jsou nepravdivé.

BONITACE
18. Pořadatel bonitace je povinen zajistit dostatečně prostorné, ohraničené a nerušené místo pro předvedení bonitovaných jedinců tak, aby se tito mohli dostatečně předvést v pohyb odpovídajícímu plemennému standardu. Případně je povinen zajistit další nezbytné vybavení (např. váhu nebo odpovídající stůl s podložkou na posuzování). V případě, že kruh nebo jeho vybavení nesplňuje výše uvedené, má hlavní poradce chovu právo přerušit posuzování a požadovat po pořadateli nápravu.
19. Bonitaci provádí nejméně tříčlenná bonitační komise, kterou sestavuje a řídí hlavní poradce chovu. Je obsazená posuzovatelem exteriéru, hlavním poradcem chovu a třetím členem dle určení HPCH. V případě potřeby je bonitační komise doplněna dalšími pomocníky, případně jiným odborníkem (např. veterinárním lékařem).
20. K zamezení podjatosti nesmí člen bonitační komise ovlivňovat posouzení jedinců ve svém držení či vlastnictví, případně jeho blízkých příbuzných, stejně tak své vlastní odchovy. Posouzení jedince spadá do kompetence přizvaného aprobovaného rozhodčího exteriéru.
21. Pořadí bonitovaných jedinců je určeno katalogem. Případné výjimky podléhají schválení bonitační komise.
22. Bonitační komise zapíše bonitační posudek i jednotlivé míry psa do bonitačního formuláře. Dále v něm písemně vyjádří celkový výsledek bonitace a rozhodnutí o chovnosti. Zápisy v bonitačním formuláři jsou potvrzovány podpisy minimálně tří členů bonitační komise. 23. Výsledek bonitace se zapisuje pro do průkazu původu psa s vyjádřením “chovný“ nebo „nechovný” po splnění všech podmínek chovnosti. Vedle výsledku bonitace je uvedena i naměřená kohoutková výška a datum a místo bonitace. Záznam je potvrzen otiskem klubového razítka a podpisem zapisovatele.
24. V případech, kdy objektivně není možné rozhodnout, v důsledku nezbytnosti vyžádání odborného vyšetření může komise rozhodnout o odložení rozhodnutí na příští bonitaci. V těchto případech majitel psa již neplatí další bonitační poplatek a ani nezasílá další přihlášku k bonitaci.
25. Bonitační komise je oprávněna rozhodnout o odložení, opakování nebo ukončení bonitace i za předpokladu, že dojde k oprávněné pochybnosti o identitě předvedeného jedince.
26. Člen bonitační komise, který předkládá majiteli bonitační protokol k podpisu, jej upozorní, že podpisem protokolu vyjádří svůj souhlas s jeho obsahem. V případě nesouhlasu do kolonky určené pro podpis vepíše „nesouhlasím“ a připojí podpis. Další dokumenty týkající se daného jedince se pak již stávají přílohou tohoto prvního protokolu.
27. Při nesouhlasu s rozhodnutím bonitační komise má majitel právo na rebonitaci. Rebonitace se bude konat před komisí rozšířenou o dalšího člena a za přítomnosti jiného aprobovaného rozhodčího než při první bonitaci, případně jiného odborníka (např. veterinárního lékaře).
28. Vlastní bonitace může být u cizinců trvale žijících mimo ČR nahrazena veterinárním popisem psa (viz. příloha bonitačního řádu), kdy veterinární lékař vyplní schválený formulář obsahující statisticky důležité údaje a potvrdí přítomnost či nepřítomnost vylučujících vad uvedených ve standardu plemene. I v tomto případě o výsledku bonitace rozhodne bonitační komise na nejbližší pořádané bonitaci; po předložení PP jedince, fotografie konkrétního jedince (celé tělo) a vyplněného a potvrzeného formuláře od zahraničního veterinárního lékaře. Tito jedinci neobdrží bonitační kód, pouze označení “chovný“nebo „nechovný”.
Veterinární bonitace je možná pouze v zemích, kde neprobíhají standardní bonitace s tříčlennou bonitační komisí složenou z posuzovatele exteriéru FCI s aprobací pro PK, proškoleného bonitačního referenta, případně veterináře nebo tam, kde to není z technických důvodů možné.

29. Váha, výška, pately, zuby
a) Váha
- minimální hmotnost pro dosažení chovnosti u všech fen je 1,60 kg - nedosáhne-li fena u bonitace této váhy, bude bonitace odložena b) Výška
- s ohledem na stále probíhající regeneraci plemene a prostor potřebný pro práci s nově přilitou krví pomocných registrů je pro bonitaci definitivní výšková hranice pro pražského krysaříka 26,00 cm maximálně.
Jedinci s naměřenou kohoutkovou výškou nad 24,00 cm, ale do 26,00 cm včetně, tedy mimo standard plemene, budou na výstavách pořádaných KPPPK hodnoceni maximálně známkou „velmi dobrý“.
Jedinci s výškou převyšující 26,00 cm budou vždy u bonitace hodnoceni jako “nechovný“. Použití v chovu u jedinců s výškou v rozmezí 24,00-26,00cm ošetřuje Zápisní řád KPPPK čl. V. bod 2.
c) Pately
- zvíře zařazené do chovu musí mít vyhotoven test na stav patel z akreditovaného pracoviště, ve věku minimálně 12 měsíců. Do chovu budou zařazeni jedinci s vyšetřením patel maximálního součtu 4; při jednostranném výsledku maximálně 2 zapsaným v rodokmenu jedince. d)Zuby
Nebude-li v den bonitace chrup bonitovaného jedince odpovídající (nedokončená výměna chrupu, nevyrostlé zuby), bude bonitace odložena. Na další bonitaci musí majitel doložit výsledek vyšetření veterinárním stomatologem.

30. Pomocný registr
Chovatel, který má v úmyslu přivést psa/fenu do registru, musí splnit následující podmínky pro přijetí k registraci:
• Absolvování bonitace se všemi nároky kladenými na jedince s PP (viz. výše) s výsledkem „doporučen k registraci“.
• Pately - maximální součet 1 (tj. 0/0, 0/1, 1/0).
• Minimálně dvě výstavy s hodnocením nejhůře 2x známka „výborná“ - vždy klubová či speciální výstava KPPPK.
Razítko „chovný“ bude vepsáno do PP až po splnění všech podmínek.
Jedinci přijatí do pomocného registru mohou být spojeni pouze s partnerem s plným rodokmenem.
Přímí potomci registrů mohou být spojeni s partnerem se známým rodokmenem alespoň do generace prarodičů uvažovaného partnera.
Chovatel má povinnost přivést k bonitaci potomky registrovaného jedince podle tohoto klíče: Předvedení 1-3 kompletních vrhů. Pokud budou v prvním vrhu méně než 3 štěňata, povinnost bude splněna až předvedením minimálně 3 potomků k bonitaci.
Při nesplnění nebude akceptován KL na vrh následující po narození 3 potomků doživších 12 měsíců věku.
Pokud ve vrhu dojde k úmrtí štěněte a z tohoto důvodu k jeho nepředvedení na bonitaci, bude vyžadován protokol o úmrtí ze SVS.
Výskyt hrubých a vylučujících vad u potomstva a stejně tak nesplnění výše uvedených podmínek má za následek neakceptování dalšího KL registrovaného jedince.

ZÁVĚR
Klub zveřejní dosažené bonitační výsledky v databázi, na internetových stránkách klubu případně v klubovém periodiku.

Tento bonitační řád byl schválen členskou schůzí dne 24.2.2018 a nabývá účinnosti okamžikem schválení, čímž pozbývá platnost dosud platný bonitační řád.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Время создания страницы: 0.084 секунд

Отзывы о нас

Chezaria

Chezaria

18. апреля, 2019 |

Анна, спасибо за отзыв. Крысарики удивительные создания. Умные и очень...

Анна

Анна

18. апреля, 2019 |

Добрый день! Вот уже почти полгода у нас в квартире живет наш крошечный...

Chezaria

Chezaria

30. ноября, 2018 |

Спасибо на добром слове. Любите своё сокровище, крысарики очень благодарные собаки.

Последнее в форуме